Maakunnallinen Vuoden yrittäjä 2018

Oy TransPeltola Ltd

Palkitsemispäätökseen vaikuttivat yrityksen uudistumiskyky ja aktiivinen kehittäminen.  Oy TransPeltola Ltd on toiminut kuljetusalalla jo 60 vuotta onnistuen monipuolistamaan ja laajentamaan toimintaansa. Yritys pyrkii hyödyntämään digitalisaatiota toiminnan ja palvelujen kehittämisessä unohtamatta henkilökohtaista asiakaspalvelua.

Oy TransPeltola Ltd on Kouvolassa toimiva kuljetus- ja rahtiyritys, jonka tarjontaan kuuluvat erilaiset kuljetus- ja logistiikkapalvelut kotimaassa, pohjoismaissa ja Venäjällä. Yrityksen keskeisiä toiminta-alueita ovat kontti- ja trailerikuljetukset, bulk-logistiikka, kemikaalikuljetukset sekä energiapuun ja kierrätyspolttoaineiden kuljetukset. Yrityksen menestyksen salaisuus on monipuolinen liiketoiminta sekä kuljetustekniikan ja laitteiden laaja hallinta. Digitaalisuus näkyy vahvasti TransPeltolan toiminnassa mm. monipuolistuneena palveluna. Asiakas voi tarkistaa reaaliajassa kuljetuksen etenemisen ja ajo-ohjausjärjestelmä mahdollistaa ajantasaisemman seurannan ja toiminnan.