Maakunnallinen Vuoden yrittäjä 2017

Nordic Koivu Oy

Nordic Koivu Oy on nuorekas, dynaaminen ja nopeasti kehittyvä yritys. Toiminnassa panostetaan erityisesti laatuun, tuotekehitykseen, luotettavuuteen ja asiakaskeskeisyy-teen sekä luonnonmukaisuuteen. Asiakkaiden toiveet ja palaute ovat avainasemassa toiminnan kehittämisessä.

Nordic Koivu Oy:n koivunmahlan tuotanto perustuu vuosien tutkimus- ja kehitystyöhön. Yritys on pioneeriasemassa sekä koivunmahlan keruujärjestelmän että sen tuotantojärjestelmän osalta; järjestelmä on ensimmäinen laatuaan koko maailmassa. Koivunmahla on aito ja terveellinen luonnontuote

Tällä hetkellä Nordic Koivu työllistää ympärivuotisesti seitsemän henkeä, keruukaudella reilut parikymmentä. Lisäksi työllistämisvaikutusta tulee metsänomistajien ja heidän aputyövoimansa sekä kuljetusyritysten kautta.  
Yrityksen omistavat Susanna Maaranen ja Arto Korhonen.